Με σεβασμό και αξιοπρέπεια

Υπηρεσίες

Ταφή / Εκταφή

Διεκπεραιώνουμε όλες τις διαδικασίες ενταφιασμού/εκταφιασμού/φύλαξης οστών και παραδίδουμε όλα τα σχετικά έγγραφα στην οικογένεια.

Μνημόσυνα

Αναλαμβάνουμε την τέλεση μνημοσύνων σύμφωνα με τις επιθυμίες σας (επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία – τρισάγιο στον τάφο – αναγγελία σε εφημερίδα – επικόλληση αγγελτηρίων – στολισμένος δίσκος (κόλλυβα) – καφές – ανθοστολισμός εκκλησίας).

Αποτέφρωση / Καύση

Με σεβασμό και επαγγελματισμό διεκπεραιώνουμε τις απαιτούμενες ενέργειες και μεταφέρουμε την σορό στο εξωτερικό για αποτέφρωση.

Πολιτικές κηδείες

Η επιθυμία του εκλιπόντος είναι χρέος που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε σε συνεννόηση με τους συγγενείς του.

Επαναπατρισμοί

Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιηθεί υπεύθυνα ο επαναπατρισμός της σορού.

Μεταφορά Σορού

Τα γραφεία μας αναλαμβάνουν όλες τις ενέργειες για τη μεταφορά της σορού οπουδήποτε (εντός και εκτός Ελλάδας) με αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας.

Δωρεές

Τα γραφεία Τελετών Κ. ΚΑΨΙΩΤΗ σας εξυπηρετούν και στον τομέα των δωρεών προς κοινωφελή ιδρύματα.