Με σεβασμό και αξιοπρέπεια

Χρήσιμα

Χρήσιμες πληροφορίες

Πρώτες αντιδράσεις

Οι συνθήκες που αφορούν τον τρόπο και τον τόπο που αποβιώνει ένας άνθρωπος, διαφοροποιούν και τις ενέργειες που θα χρειαστεί να κάνετε τη δεδομένη αυτή στιγμή.

Αν για παράδειγμα ο θάνατος επέλθει σε κάποιο νοσοκομείο, κλινική ή οίκο ευγηρίας, ο θεράπων Ιατρός του ιδρύματος θα πιστοποιήσει το θάνατο (θα εκδώσει το πιστοποιητικό θανάτου) συμπληρώνοντας τα στοιχεία του θάνοντος από την αστυνομική του ταυτότητα, την οποία και θα πρέπει να έχετε μαζί σας.

Σε περίπτωση που ο θάνατος επέλθει στο σπίτι από φυσικά αίτια, τότε ειδοποιείτε τον οικογενειακό σας γιατρό ο οποίος και θα πιστοποιήσει το θάνατο, πάλι με την ταυτότητα του θανόντος.

Στην περίπτωση όπου ο θάνατος επέλθει αιφνιδίως από άγνωστα αίτια, θα πρέπει να ενημερώσετε την αστυνομία, η οποία και θα διατάξει στη συνέχεια την διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, ώστε να διαπιστωθεί από τον Ιατροδικαστή η αιτία του θανάτου.

Σε κάθε περίπτωση από τις παραπάνω θα είναι χρήσιμο να επικοινωνήσετε και μαζί μας άμεσα, καθώς η συναισθηματική φόρτιση που θα έχετε εκείνη την ώρα, δεν αποτελεί πάντα καλό σύμβουλο των ενεργειών που θα πρέπει να κάνετε. Εμείς από την εμπειρία μας θα σας δώσουμε τις απαραίτητες κατευθύνσεις που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε, για να αποφύγετε έτσι την όποια επιπλέον ταλαιπωρία.

Δικαιολογητικά είσπραξης εξόδων κηδείας από διάφορα ασφαλιστικά ταμεία

1. Αίτηση του δικαιούχου (του οποίου το όνομα είναι στο τιμολόγιο).

2. Βιβλιάριο του θανόντος/θανούσης ή βεβαίωση κατάθεσής του για ακύρωση από την Υπηρεσία.

3. Δύο (2) Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα).

4. Τιμολόγιο του γραφείου τελετών πρωτότυπο και εξοφλημένο με το όνομα και το ΑΦΜ του δικαιούχου (εάν είναι επί πιστώσει θα επισυνάπτονται οι εξοφλητικές αποδείξεις).

5. Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του δικαιούχου ότι επιμελήθηκε των εξόδων κηδείας του/της θανόντος/θανούσης και δεν θα πάρει χρήματα από άλλο φορέα (εάν πρόκειται να πάρει χρήματα και από άλλο φορέα θα πρέπει να αναφέρει από ποιόν).

6. Πρωτότυπο πιστοποιητικό διαγραφής από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τους συνταξιούχους, ενώ για τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία τους.

7. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ

8. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου, όπου αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου πληρωμής.

 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου. x 2
 • Βιβλιάριο ασθενείας
 • Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας.
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου, όπου αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ και το ονοματεπώνυμο του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου πληρωμής.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας όσων είναι συνδικαιούχοι στο βιβλιάριο τραπέζης που κατατέθετε η σύνταξη

Έξοδα Κηδείας
Ο Ο.Α.Ε.Ε. καταβάλλει έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.
α) Σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ο Ο.Α.Ε.Ε. καταβάλλει εφάπαξ για έξοδα κηδείας το ποσό των 1.200,00 €.
Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται ανεξάρτητα από την ασφαλιστική ενημερότητα του ασφαλισμένου εφόσον:
1. Ο θάνατος επήλθε μετά την εγγραφή στα Μητρώα του Οργανισμού.
2. Ήταν ασφαλισμένος κατά το χρόνο του θανάτου του ή δεν είχε περάσει χρόνος από τη διακοπή άσκησης του επαγγέλματος.
β) Επίσης, σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, ο Ο.Α.Ε.Ε. καταβάλλει εφάπαξ ποσό για έξοδα κηδείας, το οποίο ορίζεται σε 762,00€ (αντιστοιχεί στο 5πλάσιο της εισφοράς του κλάδου σύνταξης της ΠΟ1 ασφαλιστικής κατηγορίας κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το ισχύον ποσό).
Τα έξοδα κηδείας συνταξιούχου καταβάλλονται εφόσον:
1) Η σύνταξη ή το εξωϊδρυματικό επίδομα υπόκειντο έως την ημερομηνία θανάτου σε κράτηση του κλάδου υγείας.
2) Να μην έχει γίνει ανάληψη των συντάξεων από την ημερομηνία θανάτου και μετά.
3) Να μην έχει ακυρωθεί ο τραπεζικός Λογαριασμός στον οποίο καταβαλλόταν η σύνταξη.
Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (Α και Β), εάν η σωρός μεταφερθεί για ταφή σε νεκροταφείο άλλης πόλης από τον τόπο θανάτου του ασφαλισμένου και η πόλη αυτή απέχει πάνω από 100χλμ., καταβάλλονται έξοδα μεταφοράς της σωρού μέχρι του ποσού των 205,00€ ενώ αν η πόλη απέχει πάνω από 200χλμ. καταβάλλονται έξοδα μέχρι 380,00€.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Α) Αίτηση από τον εμφανιζόμενο ως «πελάτης ή εντολέας», στο τιμολόγιο του Γραφείου Τελετών.
Β) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου
Γ) Πρωτότυπο Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών ή πρωτότυπες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών
Δ) Βιβλιάριο ασθενείας και Α.Μ.Κ.Α. του θανόντα.
Ε) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου
ΣΤ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού Ταμιευτηρίου ή Όψεως, στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός Ι.Β.Α.Ν. και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου ή του προσώπου στο οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

1. Αίτηση.

2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

3. Τιμολόγιο γραφείου τελετών (πρωτότυπο και στην περίπτωση που έχει κατατεθεί σε άλλο φορέα επικυρωμένο αντίγραφο).

4. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου με το εξής κείμενο « δηλώνω ότι δεν έλαβα ούτε δικαιούμαι εξόδων κηδείας για τον θανόντα/θανούσα……………………………………………………… από κανένα άλλο φορέα πλην του …………………… και του Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών

5. Όταν υπάρχει κι άλλος φορέας ασφάλισης – συνταξιοδότησης χρειάζεται βεβαίωση για το ποσό που τους καταβλήθηκε ή θα τους καταβληθεί ή ότι δεν δικαιούνται καθώς και την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούνται και από άλλη πηγή.

6. Αν ο θανών ήταν εν ενεργεία ασφαλισμένος εκτός από τα παραπάνω χρειάζονται και : α) το ασφαλιστικό βιβλιάριο κλάδου σύνταξης του αποβιώσαντος β) αποδεικτικά ασκήσεως επαγγέλματος από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης μέχρι το θάνατο (όπως περιγράφονται στα δικαιολογητικά γήρατος- δεν χρειάζονται πριν το 1979).

7. Τα βιβλιάρια ασθενείας του αποβιώσαντος.

8. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου καταθέσεων με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (όποιας Τράπεζας επιθυμεί ο δικαιούχος).

9. Το έντυπο αίτηση-δήλωση για εκκαθάριση ασφαλιστικού λογαριασμού (για εν ενεργεία ασφαλισμένο).

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το Ταμείο, ώστε να πραγματοποιείται έγκαιρα η μεταβολή (διακοπή σύνταξης κλπ.).

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

2. Διάτρητο εξοδολόγιο του Γραφείου Κηδειών (στο όνομα του αιτούντος).

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει εισπράξει έξοδα κηδείας από άλλο φορέα.

4. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (ALPHA, ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ) όπου να αναγράφεται το IBAN του λογαριασμού
και ως πρώτο όνομα ο αιτών.

5. ΑΦΜ αιτούντος.

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
92. Αίτηση του δικαιούχου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούται έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα για το θανόντα ή τη θανούσα.
93. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντος ή της θανούσας.
94. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
95. Πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών».
Η απόφαση αυτή έχει εφαρμογή για τις αιτήσεις χορήγησης εξόδων κηδείας που θα υποβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης (07.07.2014) της και εφεξής.

Δικαιολογητικά
Βιβλιάριο ασθενείας
Συνταγολόγιο
Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου (2)
Απόκομμα συντάξεως
Αίτηση από τον  ΟΓΑ, όπου σφραγίζεται από τον Ιερέα που τέλεσε την κηδεία
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Ταυτότητα δικαιούχου καθώς και ΑΦΜ-ΑΜΚΑ και λογαριασμό τραπέζης πρωτότυπο και φωτοτυπία 1ης σελίδας όπου υπάρχει ο αριθμός ΙΒΑΝ

1. Αίτηση.

2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

3. Τιμολόγιο γραφείου τελετών (πρωτότυπο και στην περίπτωση που έχει κατατεθεί σε άλλο φορέα επικυρωμένο αντίγραφο).

4. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου με το εξής κείμενο «δηλώνω ότι δεν έλαβα ούτε δικαιούμαι εξόδων κηδείας για τον θανόντα/θανούσα……………………………………………………… από κανένα άλλο φορέα πλην του …………………… και του Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών

5. Όταν υπάρχει κι άλλος φορέας ασφάλισης – συνταξιοδότησης χρειάζεται βεβαίωση για το ποσό που τους καταβλήθηκε ή θα τους καταβληθεί ή ότι δεν δικαιούνται καθώς και την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούνται και από άλλη πηγή.

6. Αν ο θανών ήταν εν ενεργεία ασφαλισμένος εκτός από τα παραπάνω χρειάζονται και: α) το ασφαλιστικό βιβλιάριο κλάδου σύνταξης του αποβιώσαντος β) αποδεικτικά ασκήσεως επαγγέλματος από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης μέχρι το θάνατο (όπως περιγράφονται στα δικαιολογητικά γήρατος- δεν χρειάζονται πριν το 1979).

7. Τα βιβλιάρια ασθενείας του αποβιώσαντος.

8. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου καταθέσεων με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (όποιας Τράπεζας επιθυμεί ο δικαιούχος).

9. Το έντυπο αίτηση-δήλωση για εκκαθάριση ασφαλιστικού λογαριασμού (για εν ενεργεία ασφαλισμένο).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το Ταμείο, ώστε να πραγματοποιείται έγκαιρα η μεταβολή (διακοπή σύνταξης κλπ.).

1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ και ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1599) του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ότι δεν δικαιούται (ή δικαιούται) παροχή εξόδων και από άλλο Ταμείο (Αν αποσταλούν ταχυδρομικά, απαιτείται και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)

3. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο)

4. Πρωτότυπο Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ)

5. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

6. Αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
[ΠΡΟΣΟΧΗ: 1ο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ]

7. Αντίγραφα των Συντάξεων 3 πρόσφατων μηνών ή του τελευταίου Φύλλου Μισθοδοσίας του ασφαλισμένου

8. ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ του θανόντος/της θανούσης.

Τα έξοδα κηδείας χορηγούνται στον επιμεληθέντα την κηδεία του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου της Επιχείρησης.

Το ύψος τους είναι το διπλάσιο του μισθού ή της κύριας σύνταξης του θανόντα με όριο το διπλάσιο του βασικού μισθού του 7ου μ.κ.

Για τα έμμεσα μέλη τα παραπάνω ποσά περιορίζονται στο μισό.

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση παροχής σε χρήμα (η αίτηση συμπληρώνεται στην υπηρεσία)
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών (πρωτότυπο)
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Δήλωση του νεκρού ή των οικείων του εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας έως 4ου βαθμού ότι αυτή ήταν η επιθυμία του ενώ βρισκόνταν εν ζωή
 • Πιστοποιητικό θανάτου
 • Ταυτότητα